Sadržaj predmeta

Predavanja OI 1

Fond časova: 2 časa nedeljno.

Sadržaj:

 • P-01: Predmet i cilj operacionih istraživanja. Istorijat. Novi pravci razvoja i primene.
 • P-02: Linearno programiranje (LP): Geometrijska interpretacija LP. Opšti oblik problema LP. Standardni oblik. Bazna dopustiva rešenja.
 • P-03: Kanonski oblik LP. Simpleks metoda i njeno geometrijsko i algebarsko tumačenje. Veštačka početna baza.
 • P-04: Mogući ishodi Simpleks metode. Koncept Simpleks algoritma. Numerička složenost Simpleks metode.
 • P-05: Dualni problem LP i pravila njegovog formiranja. Slaba i jaka dualnost. Cene u senci.
 • P-06: Transportni problem (TP). Otvoreni i zatvoreni TP. Metoda potencijala.
 • P-07: Neki specijalni problemi TP. Primena LP u ishrani i poljoprivredi.
 • P-08: Primena LP u planiranju proizvodnje, poslovnom udruživanju, oceni efikasnosti.
 • P-09: Metode zа određivаnje optimаlnog rešenjа: Metodа potencijаlа – duаlno tumаčenje, Specifični TP i zаdаci koji se mogu svesti nа TP: Minimizаcijа vremenа trаnsportа, problem rаspoređivаnjа (AP).
 • P-10: Uvod u kombinаtornu optimizаciju: uvod u teoriju grаfovа – osnovni pojmovi, optimizаcijа nа mrežаmа. Lаki problemi: problem određivаnjа nаjkrаćeg putа u mreži (SPP) i Dijkstrin аlgoritаm, problem rаzаpinjućeg stаblа (SST) i Primov аlgoritаm.
 • P-11: Osnove kombinаtorne optimizаcije. Uopštаvаnje već pređenih oblаsti: AP, SPP, SST – osnovni modeli i pristupi rešаvаnju.
 • P-12: Teški problemi i pristupi rešаvаnju: Problem trgovаčkog putnikа, Problem rutirаnjа vozilа.
 • P-13: Opšti problem celobrojnog progrаmirаnjа i njegovo rešаvаnje metodom grаnаnjа i ogrаničаvаnjа.

Predavači:

 • Dr Mirko Vujošević, redovni profesor
 • Dr Milan Martić, redovni profesor
 • Dr Milan Stanojević, redovni profesor
 • Dr Dragana Makajić-Nikolić, vanredni profesor
 • Dr Gordana Savić, vanredni profesor
 • Dr Marija Kuzmanović, vanredni profesor
 • Dr Biljana Panić, docent

Literatura

 1. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 1″, FON, Beograd 2006.
 2. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja”, FON, Beograd 2004.
 3. M. Vujošević: “Linearno programiranje”, FON, Beograd, 2013.
 4. J. Petrić: “Operaciona istraživanja”, Naučna knjiga, Beograd 1987.
 5. J. Petrić, Z. Kojić, L. Šarenac: “Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja”, knjiga I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
 6. J. Petrić: “Nelinearno programiranja”, Privredno finansijski vodič, 1979.
 7. M. Vujošević, M. Stаnojević, N. Mlаdenović, METODE OPTIMIZACIJE – mrežni, lokаcijski i višekriterijumski modeli, DOPIS, Beogrаd, 1996 (koju možete skinuti u ,,pdf” formаtu: Knjigа1MO.pdf
 8. Materijal sa predavanja.

Vežbe OI 1

Fond časova: 2 časa nedeljno

Sadržaj:

 • V-01: Formiranje matematičkih modela. Linearno programiranje. Formulisanje različitih MM LP.
 • V-02: Rešavanje zadatka LP grafičkom metodom. Simpleks metoda: uvod.
 • V-03: Simpleks metoda: uvođenje izravnavajućih promenljivih, formiranje početne simpleks tabele, pivot transformacija, čitanje optimalnog rešenja.
 • V-04: Simpleks metoda: uvođenje veštačkih promenljivih, prošireni kriterijum, višestruko optimalno rešenje, minimizacija funkcije cilja.
 • V-05: Dualni model LP
 • V-06: Linearni transportni problem: zatvoreni TP, MM, metoda severozapadnog ugla, vogelova metoda, MODI metod
 • V-07: Linearni transportni problem: degenerisano rešenje, višestruko optimalno rešenje. Otvoreni TP, MM, početno rešenje.
 • V-08: Otvoreni TP: MODI metoda.
 • V-09: Problem određivanja najkraćeg puta na mreži. Dajkstrin algoritam.
 • V-09: Problem nalaženja minimalnog razapinjućeg stabla. Primov algoritam.
 • V-09: Problem rutiranja vozila. Algoritam ušteda.

Asistenti

Vežbe izvode sledeći članovi laboratorije:

 • Dr Milan Stanojević, redovni profesor
 • Dr Dragana Makajić-Nikolić, vanredni profesor
 • Dr Gordana Savić, vanredni profesor
 • Dr Marija Kuzmanović, vanredni profesor
 • Dr Biljana Panić, docent
 • Bisera Andrić Gušavac, asistent
 • Milena Popović, asistent
 • Marinović Minja, saradnik u laboratoriji

Literatura

 1. Martić M i dr, Operaciona istraživanja 1, zbirka zadataka sa praktikumom, FON, Beograd, 2015.

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.