Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta Analiza pouzdanosti i rizika

1. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti.

2. Serijski sistemi (RDB i strukturna funkcija).

3. Paralelni sistemi (RDB i strukturna funkcija).

4. Teorema dekompozicije binarnih funkcija.

5. Strukturna definicija koherentnih sistema.

6. Putevi i preseci.

7. MTTF, MTBF.

8. Blok dijagrami pouzdanosti

9. Funkcije pouzdanosti komponente. Funkcije pouzdanosti sistema.

10. Funkcija intenziteta otkaza (KADA).

11. Eksponencijalna raspodela: funkcija gustine, funkcija raspodele, matematičko očekivanje i varijansa.

12. Svojstva eksponencijalne raspodele.

13. Vejbulova raspodela u analizi pouzdanosti.

14. Procesi rađanja i umiranja.

15. Pogodnost za održavanje (MTTR).

16. Raspoloživost.

17. Definicija rizika. Izvori rizika i elementi modela za analizu rizika.

18. Definicija rizika. Navesti i objasniti ciljeve upravljanja rizikom.

19. Definicija rizika. Faze upravljanja i rizik.

20. Definicija rizika. Mere rizika i odnos donosioca odluke prema riziku.

21. Analiza stabla događaja.

22. ASN. Osnovni pojmovi i koraci. Kvalitativna ASN.

24. ASN. Osnovni pojmovi i koraci. Kvantitativna ASN.

25. FMEA

Novosti

08/03/2018

Obaveštavamo studente da će predstavljanje i uzimanje projektnih zadataka biti organizovano 19.03.2018. godine od 8:15h i 20.03.2018. godine od 16:15h u sali B103.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.