Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta Analiza pouzdanosti i rizika

1. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti.

2. Serijski sistemi (RDB i strukturna funkcija).

3. Paralelni sistemi (RDB i strukturna funkcija).

4. Teorema dekompozicije binarnih funkcija.

5. Strukturna definicija koherentnih sistema.

6. Putevi i preseci.

7. MTTF, MTBF.

8. Blok dijagrami pouzdanosti

9. Funkcije pouzdanosti komponente. Funkcije pouzdanosti sistema.

10. Funkcija intenziteta otkaza (KADA).

11. Eksponencijalna raspodela: funkcija gustine, funkcija raspodele, matematičko očekivanje i varijansa.

12. Svojstva eksponencijalne raspodele.

13. Vejbulova raspodela u analizi pouzdanosti.

14. Procesi rađanja i umiranja.

15. Pogodnost za održavanje (MTTR).

16. Raspoloživost.

17. Definicija rizika. Izvori rizika i elementi modela za analizu rizika.

18. Definicija rizika. Navesti i objasniti ciljeve upravljanja rizikom.

19. Definicija rizika. Faze upravljanja i rizik.

20. Definicija rizika. Mere rizika i odnos donosioca odluke prema riziku.

21. Analiza stabla događaja.

22. ASN. Osnovni pojmovi i koraci. Kvalitativna ASN.

24. ASN. Osnovni pojmovi i koraci. Kvantitativna ASN.

25. FMEA

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.