Organizacija predmeta

Vrsta i nivo studija: Akademski, prvi i drugi nivo

Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Dragana Makajić-Nikolić (Biljana Panić)

Cilj predmeta

  1. da studenti ovladaju osnovnim znanjima iz teorije pouzdanosti i upoznaju se sa mogućnostima primene ove teorije i njenih savremenih dostignuća na rešavanju praktičnih inženjerskih i upravljačkih problema;
  2. da se studenti upoznaju sa metodama i pristupima praktične provere pouzdanosti i rizika tehničkih sistema.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da modeliraju realne probleme analize pouzdanosti sistema korišćenjem savremenih metoda i računarskih programa, da procene rizike i ukažu na preventivne akcije osiguranja kvaliteta, postizanja proizvoda visoke pouzdanosti i upravljanja rizikom u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.

Sadržaj predmeta

Nastava: 1. Uvod u zadatke i teoriju pouzdanosti. 2.Osnovni pojmovi pouzdanosti: greška, neispravnost, otkaz, funkcija pouzdanosti, intenzitet otkaza, srednje vreme između dva otkaza. 3. Blok dijagrami u analizi pouzdanosti; stabla događaja. 4-5. Analiza stabla neispravnosti. 6. Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza; analiza hazarda. 7. Definicije i analiza rizika. 8. Redundantni sistemi i sistemi otporni na grešku. 9. Pogodnost za održavanje, vreme opravke, vreme zastoja; raspoloživost i efektivnost sistema. 10-11. Modeliranje popravljivih sistema: modeli Markova, Petrijeve mreže. 12. Pouzdanost složenih sistema; pouzdanost mreža. 13. Ocenjivanje pouzdanosti i kvaliteta softvera. 14. Pouzdanost čoveka. 15. Softver za analizu i predviđanje pouzdanosti.

Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se nastavne jedinice obrađuju uz pomoć raspoloživih softverskih alata, na početku na školskim i na kraju kursa na realnim praktičnim primerima.
Literatura

1. R. Petrović, M. Vujošević, D. Petrović, Optimizacija redundantnih sistema, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1993.
2. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 2, FON, Beograd, 2013
3. P. D. T. O’Connor, Practical reliability engineering, Wiley, 2007
4. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:15 h 2

Vežbe:15 h 2

Metode izvođenja nastave

Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 20
praktična nastava 20 usmeni ispit 30
seminar-i 20

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.