Projektni zadatak

Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminu laboratorijskih vežbi čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može braniti u toku semestra zaključno sa početkom januarskog ispitnog roka. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.

Studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću u izradi PZ u terminu konsultacija ili u sali računskog centra u sledećim terminima:

Dan Vreme Grupa Sala RC
Utorak 10:15-12:00 časova C1 – C2 004
Utorak 14:15-16:00 časova C4 – C5 004
Sreda 10:15-12:00 časova C6 – C10 004
Sreda 14:15-16:00 časova C9 – C11 004
Četvrtak 12:15-14:00 časova C8 – C12 004
Četvrtak 14:15-16:00 časova C3 – C7 004
NOVO Detaljan raspored lab vežbi po grupama možete videti ovde.

Projektni zadatak predstavlja postavku zadatka sa dimenzijama problema i oblasti primene. Zadatke je potrebno rešiti na računaru korišćenjem bilo kog dostupnog softvera za optimizaciju. Zadatak treba da ilustruje primenu linearnog programiranja u rešavanju određenog praktičnog problema. Potrebno je odrediti optimalno rešenje, a nakon toga izvršiti šta-ako analizu na osnovu zahteva iz projektnog zadatka. Potrebno je napisati uporednu analizu oba scenarija.

Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analizu rezultata i preporuke
  • prilog (konkretan matematički model problema koji je student formulisao i izveštaji dobijeni iz softvera).

Maksimalan broj poena za projektni zadatak je 15 poena.

Za rešavanje zadataka, student može da izabere bilo koji softver za rešavanje problema optimizacije. U Laboratoriji se može dobiti podrška za programe: MS EXCEL, LINDO i LINGO.

Verzije programa LINGO koje rade pod DOS-om i LINUX-om mogu da rešavaju probleme kvadratnog programiranja. Za rešavanje problema nelinearnog programiranja pod Windows-om potrebno je koristiti programe LINGO ili EXCEL. Uputstvo za rešavanje problema, kao i primere možete preuzeti ovde (ZIP).

Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja u zaglavlju treba otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

Primer zadatka u excelu možete preuzeti (ovde).

Novosti

17/01/2018

Detaljan raspored odbrane PZ iz OI1 za 18.1. (sala 004) možete videti ovde.

16/01/2018

Ostvaren broj poena iz OI1 tokom semestra možete videti ovde. Uvid u broj poena tokom semestra će biti organizovan u sredu, 17.1.2018 god od 11:00 do 11:45 časova u kabinetu 309a.

29/12/2017

Preostale termine predaje i odbrane projektnih zadataka iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.