Projektni zadatak

Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminu laboratorijskih vežbi čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može braniti u toku semestra zaključno sa početkom januarskog ispitnog roka. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.

Studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću u izradi PZ u terminu konsultacija ili u sali računskog centra u sledećim terminima:

Dan Vreme Sala RC
sreda 18:15-20:00 časova A106
četvrtak 08:15-10:00 časova A106
petak 08:15-10:00 časova A106
U prilogu možete videti preostale termine za predaju i odbranu projektnih zadataka. PRILOG.

Projektni zadatak predstavlja postavku zadatka sa dimenzijama problema i oblasti primene. Zadatke je potrebno rešiti na računaru korišćenjem bilo kog dostupnog softvera za optimizaciju. Zadatak treba da ilustruje primenu linearnog programiranja u rešavanju određenog praktičnog problema. Potrebno je odrediti optimalno rešenje, a nakon toga izvršiti šta-ako analizu na osnovu zahteva iz projektnog zadatka. Potrebno je napisati uporednu analizu oba scenarija.

Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analizu rezultata i preporuke
  • prilog (konkretan matematički model problema koji je student formulisao i izveštaji dobijeni iz softvera).

Maksimalan broj poena za projektni zadatak je 15 poena.

Primer solidno urađenog zadatka (za ovako urađen zadatak može se dobiti maksimalno deset poena) možete preuzeti ovde.

Za rešavanje zadataka, student može da izabere bilo koji softver za rešavanje problema optimizacije. U Laboratoriji se može dobiti podrška za programe: LINDO, LINGO i MS EXCEL.

Verzije programa LINGO koje rade pod DOS-om i LINUX-om mogu da rešavaju probleme kvadratnog programiranja. Za rešavanje problema nelinearnog programiranja pod Windows-om potrebno je koristiti programe LINGO ili EXCEL. Uputstvo za rešavanje problema, kao i primere možete preuzeti ovde (ZIP).

Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja u zaglavlju treba otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.