Sadržaj predmeta

Predavanja OI 2

 1. Fond časova: 2 časa nedeljno.

Orijentacioni sadržaj po nastavnim sedmicama:

 • P-01: Planiranje projekata.
 • P-02: Mrežno planiranje – metoda kritičnog puta i PERT.
 • P-03: Mrežno planiranje – planiranje resursa.
 • P-04: Teorija igara – uvod, proste i mešovite matrične igre .
 • P-05: Teorija igara – mešovite strtefgije, Nojmanova teorema, rešavanje igara.
 • P-06: Heurističke metode. Klasifikacija. Opšte heuristike.
 • P-07: Dinamičko programiranje – modeli višestepenog odlučivanja, rekurentne relacije.
 • P-08: Dinamičko programiranje – alokacija resursa, zamena mašina.
 • P-09: Upravljanje zalihama – klasični modeli.
 • P-10: Upravljanje zalihama – stohastički modeli.
 • P-11: Modeliranje redova čekanja – procesi ražanja i umiranja.
 • P-12: Modeli redova čekanja.
 • P-13: Optimizacija pouzdanosti.

Predavači:

 • Dr Mirko Vujošević, redovni profesor
 • Dr Mirjana Čangalović, redovni profesor
 • Dr Milan Martić, redovni profesor
 • Dr Milan Stanojević, redovni profesor
 • Dr Dragana Makajić-Nikolić, docent
 • Dr Gordana Savić, docent
 • Dr Marija Kuzmanović, docent
 • Dr Biljana Panić, docent

Literatura

Osnovna:

 1. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 2″, FON, Beograd 2006.
 2. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja”, FON, Beograd 2004.

Dodatna:

 1. J. Petrić: “Operaciona istraživanja”, Naučna knjiga, Beograd 1987.
 2. J. Petrić, Z. Kojić, L. Šarenac: “Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja”, knjiga I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
 3. M. Vujošević: “Operaciona istraživanja. Izabrana poglavlja”, FON, 1999.

 

Vežbe OI 2

Fond časova: 2 časa sedmično

Sadržaj:

 • V-01: Teorija igara – proste matrične igre, mešovite matrične igre 2 2 i 2 m, grafičko rešavanje.
 • V-02: Teorija igara – mešovite matrične igre n 2, višestruko rešenje.
 • V-03: Teorija igara – rešavanje matričnih igara preko LP.
 • V-04: Dinamičko programiranje – rapodela resursa.
 • V-05: Dinamičko programiranje – optimalna zamena mašina.
 • V-06: Mrežno planiranje – analiza strukture, analiza vremena – CPM: trajanje projekta i KP, vremenske rezerve.
 • V-07: Mrežno planiranje – analiza vremena – PERT.
 • V-08: Mrežno planiranje – analiza vremena i troškova: minimizacija troškova pri zadatom trajanju: tabelarna procedura i LP model.
 • V-09: Mrežno planiranje – analiza vremena i troškova: minimizacija trajanja pri dozvoljenim troškovima: tabelarna procedura i LP model.
 • V-10: Optimizacija pouzdanosti – rešavanje zadataka modifikovanom gradijentnom metodom.
 • V-11: Teorija redova čekanja – M/M/1, M/G/1.
 • V-12: Teorija redova čekanja – M/M/s.
 • V-13: Upravljanje zalihama – klasični modeli.
 • V-14: Upravljanje zalihama – model prodavca novina.

Asistenti

Vežbe izvode sledeći članovi laboratorije:

 • Dr Dragana Makajić-Nikolić, docent
 • Dr Gordana Savić, docent
 • Dr Marija Kuzmanović, docent
 • Dr Biljana Panić, docent
 • Bisera Andrić Gušavac, asistent
 • Milena Popović, asistent
 • Marinović Minja, saradnik u laboratoriji

Literatura

Osnovna:

 1. Martić M i dr, Operaciona istraživanja 2, zbirka zadataka, FON, Beograd, 2007.

Dodatna:

 1. J. Petrić, Z. Kojić, L. Šarenac: “Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja”, knjiga I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1989

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.