Matematičko programiranje

Studijski program: ISiT, I nivo- osnovne akademske studije

Nastavnici: Vera Vujčić, Mirjana Čangalović, Nenad Mladenović

Status predmeta: izborni, pripada grupi naučno-stručnih predmeta

Broj ESPB: 5

Uslov: položena Operaciona istraživanja 1

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa teorijom i metodama matematičkog programiranja i ovladavanje optimizacionim softverskim paketima.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za modeliranje optimizacionih problema korišćenjem odgovarajućih metodologija u cilju rešavanja raznorodnih realnih problema uz pomoć računara.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 1. Primeri modeliranja realnih problema sredstvima matematičkog programiranja. 2. Klasična optimizacija. Metode eliminacije promenljivih i Lagranžovih množilaca. 3. Jednodimenziona optimizacija. Metode zlatnog preseka i aproksimacije polinomom. 4. Metode bezuslovne optimizacije bez izračunavanja izvoda. 5. Metode bezuslovne optimizacije za diferencijabilne funkcije. 6. Konveksno programiranje. 7. Nekonveksno programiranje. 8. Metode nelinearnog programiranja. Metode dopustivih pravaca. 9. Metode spoljašnjih i unutrašnjih kaznenih funkcija. 10. Unutrašnje metode za linearno programiranje. 11. Metode za rešavanje problema kvadratnog programiranja. 12. Globalna optimizacija. Heurističke metode. 13. Softverski paket BARON za probleme matematičkog programiranja. 14. Softverski paket GLOB za globalnu optimizaciju.

Praktična nastava: Primena softverskih paketa na rešavanje odabranih problema matematičkog programiranja.

Literatura

Osnovna literatura:

1. Zlobec S., Petrić J., Nelinearno programiranje, Naučna knjiga, Beograd, 1989.

2. Vujčić V., Ašić M., Miličić N., Matematičko programiranje, Savremena računska tehnika i njena primena, Knjiga 7, Matematički institut, 1980.

3. Nash S., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill Companies, Inc., 1996

4. Williams H.P., Model building in Mathematical Programming, John Wiley&Sons, 2003.

Metode izvođenja nastave: mentorski rad

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
Aktivnost u toku predavanja 30 Pismeni ispit 50*
Seminar(i) 70* Usmeni ispit 50
* znači alternativni način polaganja.

Novosti

17/01/2018

Detaljan raspored odbrane PZ iz OI1 za 18.1. (sala 004) možete videti ovde.

16/01/2018

Ostvaren broj poena iz OI1 tokom semestra možete videti ovde. Uvid u broj poena tokom semestra će biti organizovan u sredu, 17.1.2018 god od 11:00 do 11:45 časova u kabinetu 309a.

29/12/2017

Preostale termine predaje i odbrane projektnih zadataka iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.