Novosti

19/09/2019

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u oktobarskom ispitnom roku možete videti ovde. Studenti koji su uslovno položili pismeni ispit treba da dođu na uvid u radove i da na usmenom ispitu u oktobarskom roku rade dodatni zadatak. Uvid u radove će biti organizovan u petak 20.09.2019. godine od 16:30 do 17:00 časova u kabinetu 309a.

19/09/2019

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u oktobarskom ispitnom roku možete videti ovde. Studenti koji su uslovno položili pismeni ispit treba da dođu na uvid u radove i da na usmenom ispitu u oktobarskom roku rade dodatni zadatak. Uvid u radove će biti organizovan u petak 20.09.2019. godine od 16:30 do 17:00 časova u kabinetu 309a.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.