Završni rad

Ukoliko želite da svoj završni rad radite sa nekim od članova katedre za Operaciona istraživanja, ovo su neke od oblasti koje možete izabrati:

Opšta uputstva za izradu završnog rada možete videti ovde.
———————————————————————-

NEKE OD OBLASTI ZAVRŠNOG RADA SU:

 • Modeliranje i optimizacija realnih problema (linearno, nelinearno, celobrojno programiranje, kombinatorna optimizacija, stohastičko programiranje) (Svi članovi LABOI)
 • Poslovna analitika (Svi članovi LABOI)
 • Primene OI u upravljanju zalihama, projektima i u sistemima masovnog usluživanja (Svi članovi LABOI)
 • Merenje i analitika poslovnih performansi (Milan Martić, Gordana Savić, Milena Popović)
 • Analiza obavijanja podataka (DEA) i primena na realnim problemima (Milan Martić, Gordana Savić, Milena Popović)
 • Analiza pouzdanosti i raspoloživosti realnih sistema (Mirko Vujošević, Dragana Makajić NIkolić)
 • Procena rizika u realnim sistemima (Mirko Vujošević, Dragana Makajić NIkolić)
 • Modeliranje i simulacija procesa pomoću Petrijevih mreža (Dragana Makajić Nikolić, Bisera Andrić Gušavac)
 • Kvantitativne metode u marketingu (Marija Kuzmanović, Dragana Makajić NIkolić)
 • Teorija igara (Marija Kuzmanović, Biljana Panić)
 • Upravljanje lancima snabdevanja (Mirko Vujošević, Biljana Panić)
 • Programiranje ograničenja (Mirko Vujošević)
 • Heuristike (Milan Stanojević)
 • Metode optimizacije (mrežni, lokacijski i višekriterijumski problemi) (Mirko Vujošević, Milan Stanojević)
 • Optimizacija prirodnih resursa (Milan Stanojević, Bisera Andrić Gušavac)
 • Softver za operaciona istraživanja (Milan Stanojević, Gordana Savić)

———————————————————————-
Prof. dr Mirko Vujošević

Kabinet: 205
E-mail: mirkov@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————-

Prof. dr Mirjana Čangalović

Kabinet: 215
E-mail: canga@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

Prof. dr Milan Martić

Kabinet: C203
E-mail: milan@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

Prof. dr Milan Stanojević

Kabinet: 215
E-mail: milans@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

doc. dr Gordana Savić

Kabinet: C203
E-mail: savic.gordana@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

doc. dr Marija Kuzmanović

Kabinet: C203
E-mail: kuzmanovic.marija@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

doc. dr Dragana Makajić-Nikolić

Kabinet: C203
E-mail: makajic-nikolic.dragana@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

———————————————————————–

doc. dr Biljana Panić

Kabinet: 309a
E-mail: panic.biljana@fon.bg.ac.rs
termin konsultacija

Novosti

09/07/2018

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 2 u julskom ispitnom roku možete videti ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 11.7. 2018. od 11 do 12 časova u 309a. Studenti koji su položili ceo ispit mogu upisati svoju ocenu u petak, 13.7.2018. u 9 časova u sali C301.

09/07/2018

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 1 u julskom ispitnom roku možete videti ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 11.7. 2018. od 11 do 12 časova u 309a.

25/06/2018

Konačan broj ostvarenih poena iz OI2 u toku semestra možete videti ovde. Upis ocena će biti organizovan u petak, 29.6.2018. god. u 10h u sali B103.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.