Metode predviđanja i odlučivanja

Silabus predmeta (Metode Predviđanja i Odlučivanja) Nastavnici:

Mirko B. Vujošević,

Gordana I. Savić,

Bisera Š. Andrić Gušavac

Literatura:

Predviđanje (Predviđanje, Linereg)

Odlučivanje (Odlučivanje)

Višekriterijumska analiza (VKO1, VKO2)

Prezentacije

Predviđanje 1

Predviđanje 2

Odlucivanje

Ispit:

Aktivnost na nastavi – do 10 poena

Studija slučaja – do 50 poena

Teorijski ispit – do 40 poena

Teorijski ispit (po jedno pitanje):

1. Predviđanje

2. Odlučivanje

3. Višekriterijumska analiza

Ispitna pitanja: Ispitnapitanja2015

Novosti

15/11/2019

Detaljan raspored polaganja prvog pismenog kolokvijuma iz OI1 možete videti ovde. Studenti koji nisu na spisku, treba da dođu u salu u koju pripadaju po prezimenu.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.