Projektni zadatak

Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminima laboratorijskih vežbi, čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.

U izradi PZ, studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću i Andrijani Bačević u terminima datuma u tabeli. Predstavljanje i uzimanje PZ će biti organizovano 19.03.2018. godine od 8:15h i 20.03.2018. godine od 16:15h u sali B103.

Dan Vreme Grupa Sala RC
Ponedeljak 12:15 – 14h C5 C6 004
Utorak 10:15 – 12h C3 C4 004
Utorak 14:15 – 16h C11 Stariji studenti 004
Četvrtak 12:15 – 14h C7 C8 C9 C10 005
Četvrtak 14:15 – 16h C1 C2 005
Detaljan raspored lab vežbi možete preuzeti ovde.

 
 

Studenti dobijaju postavku zadatka sa dimenzijama problema, oblastima primene i definisanim dodatnim zahtevima. Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • Verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od zadatih dimenzija problema i kreativnosti studenta. Napomena: predvideti bar jedan materijalni resurs koji je potreban za realizaciju bar 50% aktivnosti na projektu.
  • Analizu rezultata na osnovu izveštaja iz MS Project-a i plan nabavke materijalnog resursa u periodu realizacije projekta na osnovu šablona za upravljanje zalihama. Preporuke na osnovu dobijenih rezultata.
  • Priložiti mrežni dijagram sa aktivnostima na lukovima (u MS Project-u dat je mrežni dijagram sa aktivnostima na čvorovima).

Zadatak treba uraditi u nekom od programa za mrežno planiranje (MS Project, Prima Vera,…) i šablonu za upravljanje zalihama. Za odbranu je potrebno doneti zadatak i u elektronskom obliku.

Na laboratorijskim vežbama pokazivaće se kako se mrežno planiranje radi u MS Project-u i kako se koristi šablon za upravljanje zalihama.

Plan nastave prikazan je u tabeli:

Sedmica Plan nastave Uputstvo
Prva sedmica Uvod u MS Project i analiza vremena uputstvo prva nedelja
Druga sedmica Resursi i troškovi uputstvo druga nedelja
Treća sedmica Nivelacija resursa i revizija uputstvo treća nedelja
Četvrta sedmica Upravljanje zalihama

Za ovaj tip zadatka studenti mogu dobiti maksimalno 15 poena.

Uputstvo za izradu projektnog zadatka

Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja treba u zaglavlju otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

U okviru izveštaja, za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analiza rezultata i preporuke
  • prilog sa modelima, dijagramima i tabelama

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.