Projektni zadatak

Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminima laboratorijskih vežbi, čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.

U izradi PZ, studenti se mogu obratiti za pomoć kolegama Minji Marinoviću, Sofiji Bundalo i Stefanu Ramljaku u terminima datim u tabeli ili u terminu konsultacija.

Dan Vreme Grupa Sala RC
Ponedeljak 08:15 – 10h C3 C4 005
Ponedeljak 12:15 – 14h C9 C10 A106
Sreda 08:15 – 10h C5 C11 Stariji studenti 020
Sreda 10:15 – 12h C2 C7 C8 020
Petak 14:15 – 16h C1 C6 020
Detaljan raspored lab vežbi možete preuzeti ovde.

 
 

Studenti dobijaju postavku zadatka sa dimenzijama problema, oblastima primene i definisanim dodatnim zahtevima. Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • Verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od zadatih dimenzija problema i kreativnosti studenta. Napomena: predvideti bar jedan materijalni resurs koji je potreban za realizaciju bar 50% aktivnosti na projektu.
  • Analizu rezultata na osnovu izveštaja iz MS Project-a i plan nabavke materijalnog resursa u periodu realizacije projekta na osnovu šablona za upravljanje zalihama. Preporuke na osnovu dobijenih rezultata.
  • Priložiti mrežni dijagram sa aktivnostima na lukovima (u MS Project-u dat je mrežni dijagram sa aktivnostima na čvorovima).

Zadatak treba uraditi u nekom od programa za mrežno planiranje (MS Project, Prima Vera,…) i šablonu za upravljanje zalihama. Za odbranu je potrebno doneti zadatak i u elektronskom obliku.

Na laboratorijskim vežbama pokazivaće se kako se mrežno planiranje radi u MS Project-u i kako se koristi šablon za upravljanje zalihama.

Plan nastave prikazan je u tabeli:

Sedmica Plan nastave Uputstvo
Prva sedmica Uvod u MS Project i analiza vremena Uputstvo prva sedmica
Druga sedmica Resursi i troškovi Uputstvo druga sedmica
Treća sedmica Nivelacija resursa i revizija Uputstvo treća sedmica
Četvrta sedmica Upravljanje zalihama Uputstvo četvrta sedmica
Peta sedmica Samostalan rad

Za ovaj tip zadatka studenti mogu dobiti maksimalno 15 poena.

Uputstvo za izradu projektnog zadatka

Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja treba u zaglavlju otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

U okviru izveštaja, za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analiza rezultata i preporuke
  • prilog sa modelima, dijagramima i tabelama

Novosti

17/01/2018

Detaljan raspored odbrane PZ iz OI1 za 18.1. (sala 004) možete videti ovde.

16/01/2018

Ostvaren broj poena iz OI1 tokom semestra možete videti ovde. Uvid u broj poena tokom semestra će biti organizovan u sredu, 17.1.2018 god od 11:00 do 11:45 časova u kabinetu 309a.

29/12/2017

Preostale termine predaje i odbrane projektnih zadataka iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.