Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

10/02/2017

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u februarskom ispitnom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti u utorak od 12:30 do 13:00h u kabinetu 309a.

10/02/2017

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u februarskom ispitnom roku možete videti ovde.

21/01/2017

Rezultate pismenog ispita i sve poene osvojene tokom semestra iz OI1 možete videti ovde. Pravila formiranja poena u okviru predispitnih obaveza možete videti na http://laboi.fon.bg.ac.rs/?page_id=29. Studenti koji su uslovno položili (poslednja kolona, sa zvezdicom) moraju doći na uvid.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.