Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

21/01/2017

Rezultate pismenog ispita i sve poene osvojene tokom semestra iz OI1 možete videti ovde. Pravila formiranja poena u okviru predispitnih obaveza možete videti na http://laboi.fon.bg.ac.rs/?page_id=29. Studenti koji su uslovno položili (poslednja kolona, sa zvezdicom) moraju doći na uvid. Uvid u radove (pismeni ispit, januarski rok) i uvid u sve poene biće organizovan u sredu, 25.01. od 13-14h u kabinetu 309a. Termin upisa ocene biće naknadno objavljen.

21/01/2017

Detaljan raspored odbrane PZ iz OI1 za 23.01.2017. godine (sala B001) možete videti ovde.

15/01/2017

Rezultate drugog pismenog kolokvijuma iz operacionih istraživanja 1 možete videti ovde. Uvid u radove za studente koji su polagali u prvoj smeni (I-IV grupa, 10.01.2017 u 13:00h) biće organizovan 17/01/2017 od 15-16h, a za studente koji su polagali u II smeni (V-VIII grupa, 10.01.2017 u 14:30h) uvid će biti 17/01/2017 od 9:30-10:30h

30/12/2016

U prilogu možete videti preostale termine za predaju i odbranu projektnih zadataka. PRILOG.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.