Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

24/09/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u oktobarskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 26.09.2016. od 16.30 do 17.30 u kabinetu 309a.

22/09/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u oktobarskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 26.09.2016. od 16.30 do 17.30 u kabinetu 309a.

06/09/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u septembarskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 07.09.2016. od 12.00 do 12.30 u kabinetu 309a.

05/09/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u septembarskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 06.09.2016. od 12.00 do 12.30 u kabinetu 309a.

14/07/2016

Student Bojan Memarović 482/02 je osvojio 51 poen na ispitu iz operacionih istraživanja (stari program).

09/07/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u julskom roku možete videti ovde.

08/07/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u julskom roku možete videti ovde.

20/06/2016

Rezultati ispita Metode predviđanja i odlučivanja na master studijama Računarstvo u društvenim naukama:

1. Ivana Janjuz - 91 poen - ocena 10

2. Nikola Jakovljević - 66 poena - ocena 7.

16/06/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u junskom roku možete videti ovde.

15/06/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u junskom roku možete videti ovde.

08/06/2016

Dopunjenu listu poena sa aktivnostima kod prof. Marije Kuzmanović možete videti ovde.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.