Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

24/11/2018

Rezultate pismenog ispita OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti ogranizovan u utorak, 11.12.2018. od 12.00 do 12.15 časova u kabinetu 309a.

30/11/2018

Rezultati pismenog kolokvijuma iz OI1 u novembarskom ispitnom roku:
Maksimović Vasilije 647/13 31p
Smiljković Stefan 368/09 30p
Stefanović Teodora 660/13 39p

24/11/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI1 možete videti ovde. Uvid u radove će biti ogranizovan u sredu, 28.11. od 10 do 11 časova u kabinetu 309a.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.