Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

02/12/2016

Rezultati pismenog ispita iz OI2 u novembarskom apsolventskom roku:

1. Vukadinović Milica 665/12, 21
2. Mihajlović Milan 391/10, 30
3. Blanuša Miljana 244/12, 32
4. Žarković Miloš 324/09, 23
5. Kojić Sanja 696/12, 34
6. Stojanović Tea 2036/15, 13

Uvid u radove biće organizovan u sredu, 07.12. od 12:30 do 13:30h u kabinetu 309a.

29/11/2016

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI1 možete preuzeti ovde. Uvid u radove biće organizovan u sredu, 07.12. od 12:30 do 13:30h u kabinetu 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.