Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

20/06/2017

Studenti koji su položili ispit iz operacionih istraživanja 2 i žele da upišu ocenu, potrebno je da donesu indekse u kabinet 309a u petak, 30.06. od 10:30-11h. Potpisane indekse studenti će dobiti isti dan u 13h u kabinetu 309a..

20/06/2017

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 1 u junskom roku možete videti ovde.
Uvid u radove biće održan u sredu, 21.6.2017. u 19.30 u kabinetu 309a.

19/06/2017

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 2 u junskom roku možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u sredu, 21. juna od 09:30 do 10:00h u kancelariji 309a.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.