Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

14/07/2016

Student Bojan Memarović 482/02 je osvojio 51 poen na ispitu iz operacionih istraživanja (stari program).

09/07/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u julskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 11.7.2016. od 10.00 do 11.00 u kabinetu 309a.

08/07/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u julskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 11.7.2016. od 10.00 do 11.00 u kabinetu 309a.

22/06/2016

Usmeni ispit iz operacionih istraživanja 2 predviđen za 29.06. (12h, sala B103) održaće se istog dana, 29.06. od 9:00h u sali C001.

22/06/2016

Upis ocena iz operacionih istraživanja 2 u junskom ispitnom roku:

- Studenti predaju indekse 28.06.2016. od 14:00-14:30h u kabinetu 309a. U indeks je potrebno upisati naziv predmeta i datum 14.06.2016.

- Indekse sa upisanom ocenom studenti mogu uzeti 29.06.2016. od 12:30-13:00h u C001.

Predlog ocene možete videti ovde. Molimo studente da (odmah nakon upisa) provere ocenu u indeksu i da (nakon nedelju dana) provere da li im je prijava prošla na studentskom nalogu.

20/06/2016

Rezultati ispita Metode predviđanja i odlučivanja na master studijama Računarstvo u društvenim naukama:

1. Ivana Janjuz - 91 poen - ocena 10

2. Nikola Jakovljević - 66 poena - ocena 7.

16/06/2016

Detaljan raspored odbrane PZ za 17.6. možete videti ovde. Projektni zadaci će se braniti u sali B001.

16/06/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI1 u junskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 16.6.2016 u 12h u kabinetu 309a.

15/06/2016

Rezultate pismenog ispita iz OI2 u junskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan 16.6.2016 u 12h u kabinetu 309. (za oba predmeta). Rezultati pismenog ispita iz OI1 će biti objavljeni naknadno.

15/06/2016

Student Bogdanović Marko 579/02 je imao 43 poena na ispitu iz metoda optimizacije.

08/06/2016

Dopunjenu listu poena sa aktivnostima kod prof. Marije Kuzmanović možete videti ovde.

04/06/2016

U prilogu možete videti preostale termine za predaju i odbranu projektnih zadataka iz OI2 ovde.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.