Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”

Laboratorija za operaciona istraživanja se bavi unapređenjem upravljanja pomoću modela i metoda operacionih istraživanja u raznim oblastima i raspolaže sa gotovim programskim paketima za njegovu podršku. Laboratorija raspolaže odgovarajućom računarskom opremom koja omogućava podršku obrazovanju na svim stepenima studija i organizovanje naučno-istraživačkog rada. Neke od aktivnosti laboratorije su organizacija Simpozijuma za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS).

Novosti

19/06/2018

Detaljan raspored odbrane PZ za 20.6.2018 god. možete videti ovde. Odbrane su u sali 005 i 006.

18/06/2018

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 2 u junskom ispitnom roku možete videti ovde. Uvid u radove biće održan 20.6. 2018. od 10.00 do 11.00 časova u 309a.

18/06/2018

Rezultate pismenog ispita iz operacionih istraživanja 1 u junskom ispitnom roku možete videti ovde. Uvid u radove biće održan 20.6. 2018. od 10.00 do 11.00 časova u 309a.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.