Pravila polaganja

Školska 2017/2018 godina

Ova pravila važe za studente koji polažu predmet Operaciona istraživanja 2. Ispit se sastoji iz:

  • predispitnih obaveza i
  • teorijskog dela.
Predispitne obaveze
obaveza maksimalno minimalno
pismeni kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan pismeni 40 20
projektni zadatak 15 0
aktivnost vežbe 5 0
ukupno predispitne obaveze 60 30
  • Kolokvijum 1 obuhvata oblasti: mrežno planiranje, heuristike i upravljanje zalihama.
  • Kolokvijum 2 obuhvata oblasti: dinamičko programiranje, matrične igre, redovi čekanja i pouzdanost.
  • Projektni zadatak se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
  • Ispunjavanjem predispitnih obaveza student može da zaradi do 60 poena, a da bi položio ispit mora da osvoji bar 30 poena.

Polaganje drugog pismenog kolokvijuma je uslovljeno položenim prvim pismenim kolokvijumom (minimum 7 poena). Jednom ispunjene predispitne obaveze važe do kraja tekuće školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom). Jedini izuzetak je za apsolvente i to u novembarskom ispitnom roku (ako prijave ispit i ako su slušali predmet u toj kalendarskoj godini – oba uslova moraju biti ispunjena)

Teorijski deo
maksimalno minimalno
teorija kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan usmeni 40 20
ukupno teorija 40 20

Za konačnu ocenu 10 (deset) potrebno je osvojiti minumum 31 poen na usmenom delu ispita, odnosno 27 poena za ocenu 9 (devet) i 23 poena za ocenu 8 (osam). Teorijski kolokvijumi se polažu usmeno u kolokvijumskim sedmicama. Polaganje drugog teorijskog kolokvijuma nije uslovljeno položenim prvim teorijskim kolokvijumom. Da bi teorijski kolokvijum bio položen, neophodno je odgovoriti na svako pitanje na cedulji. Položeni teorijski kolokvijum oslobađa gradiva koje taj kolokvijum pokriva do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).

Konačna ocena

Poeni osvojeni ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem teorijskog (usmenog) dela se sabiraju i konačna ocena se formira prema

Broj poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 6 7 8 9 10
Značenje ocene dovoljan dobar vrlo dobar odličan izuzetan

Novosti

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

17/04/2018

Raspored polaganja prvog usmenog kolokvijuma iz OI2 (sala 015):
21.04.2018. (azbučno)

A - V: 9:00
G - Đ: 9:40
E - J: 10:20
K - L: 11:00

22.04.2018. (azbučno)

M: 10:00
N - P: 10:40
R - S: 11:20
T - Š: 12:00

17/04/2018

Spisak pitanja (Prva grupa pitanja: MP, Druga grupa pitanja: UZ, HP) za pripremu prvog usmenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde.

17/04/2018

Rezultate polaganja pismenog ispita iz OI2 u apsolventskom roku možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 19.4.2018 od 11:30 do 12:00 časova u kabinetu 309a.

12/04/2018

Raspored polaganja prvog kolokvjuma iz OI2 možete videti ovde.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.