Pravila polaganja

Školska 2017/2018 godina

Ova pravila važe za studente koji polažu predmet Operaciona istraživanja 2. Ispit se sastoji iz:

  • predispitnih obaveza i
  • teorijskog dela.
Predispitne obaveze
obaveza maksimalno minimalno
pismeni kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan pismeni 40 20
projektni zadatak 15 0
aktivnost vežbe 5 0
ukupno predispitne obaveze 60 30
  • Kolokvijum 1 obuhvata oblasti: mrežno planiranje, heuristike i upravljanje zalihama.
  • Kolokvijum 2 obuhvata oblasti: dinamičko programiranje, matrične igre, redovi čekanja i pouzdanost.
  • Projektni zadatak se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
  • Ispunjavanjem predispitnih obaveza student može da zaradi do 60 poena, a da bi položio ispit mora da osvoji bar 30 poena.

Polaganje drugog pismenog kolokvijuma je uslovljeno položenim prvim pismenim kolokvijumom (minimum 7 poena). Jednom ispunjene predispitne obaveze važe do kraja tekuće školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom). Jedini izuzetak je za apsolvente i to u novembarskom ispitnom roku (ako prijave ispit i ako su slušali predmet u toj kalendarskoj godini – oba uslova moraju biti ispunjena)

Teorijski deo
maksimalno minimalno
teorija kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan usmeni 40 20
ukupno teorija 40 20

Za konačnu ocenu 10 (deset) potrebno je osvojiti minumum 31 poen na usmenom delu ispita, odnosno 27 poena za ocenu 9 (devet) i 23 poena za ocenu 8 (osam). Teorijski kolokvijumi se polažu usmeno u kolokvijumskim sedmicama. Polaganje drugog teorijskog kolokvijuma nije uslovljeno položenim prvim teorijskim kolokvijumom. Da bi teorijski kolokvijum bio položen, neophodno je odgovoriti na svako pitanje na cedulji. Položeni teorijski kolokvijum oslobađa gradiva koje taj kolokvijum pokriva do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).

Konačna ocena

Poeni osvojeni ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem teorijskog (usmenog) dela se sabiraju i konačna ocena se formira prema

Broj poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 6 7 8 9 10
Značenje ocene dovoljan dobar vrlo dobar odličan izuzetan

Novosti

14/1/2019

Preliminarni broj poena ostvarenih tokom semestra iz OI1 možete videti ovde. Uvid u poene će biti održan u utorak, 15.01. od 13:30 do 14:30 časova u kabinetu 309a.

11/1/2019

Rezultate drugog pismenog kolokvijuma iz OI1 možete videti ovde. Uvid u radove će biti ogranizovan u utorak, 15.01. od 13:30 do 14:30 časova u kabinetu 309a.

29/12/2018

Raspored preostalih termina za predaju i odbranu projektnih zadataka iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.