Osnove teorije igara

Studijski program: Menadžment

Vrsta i nivo studija: Naučno-stručni, I nivo- Osnovne akademske studije

Nastavnici: Milan M. Martić, Marija Kuzmanović

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: Teorija verovatnoće, Operaciona istraživanja 1

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama teorije igara i mogućnostima njihove primene u modeliranju i analazi strateških interakcija u kompleksnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za strateško i analitičko razmišljanje i primenu osnovnih koncepata teorije igara u modeliranju i rešavanju realnih problema iz prakse.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

P01-P02. Uvod i opšti principi: Predmet i cilj izučavanja teorije igara. Osnovni pojmovi teorije igara. Strateško razmišljanje. Razumevanje pravila igre. Racionalnost i zajedničko znanje. Pojam ekvilibrijuma. P03-P06. Koncepti i tehnike: Igre sa simultanim potezima (statičke igre). Koncept dominacije. Mešovite strategije i nepredvidivost. Nešov ekvilibrijum. Igre sa sekvencijalnim potezima (dinamičke igre). Sekvencijalna racionalnost i povratna indukcija. Mešovite igre. P07-P10. Opšte klase igara i strategija: Kooperativne i nekooperativne igre. Karakteristične igre. “Dilema zatvorenika” – rešavanje i primena. Strateška upotreba informacija. Strateški potezi, obavezivanje i kredibilitet. P11-P15. Primene teorije igara: Primene u ekonomiji, marketingu, finansijama, informatici, političkim naukama. Vojne primene. Ostale primene.

Praktična nastava: Vežbe i kreativne radionice

Modeliranje strateških interakcija. Poslovne igre. Karakteristične igre: “dilema zatvorenika”, igra koordinacije, “bitka polova”, igra “kukavice”, igra “soko i golub”. Analogija karakterističnih igara sa realnim situacijama kroz primere. Metode i tehnike za određivanje strateškog ekvilibrijuma. Interpretacija strateškog ekvilibrijuma. Softver za rešavanje i simulaciju statičkih i dinamičkih igara. Studije slučaja: rat cenama, ulazak na tržište, strateško investiranje, pregovaranje, aukcije.

Literatura

1. Kuzmanović, M., Teorija Igara, FON, Beograd, 2017

2. Krčevinac, S. Čangalović, M., Kovačević-Vujčić, V., Martić, M., Vujošević, M., Operaciona istraživanja 1, FON, Beograd, 2006.

3. Stojanović, B., Teorija igara – elementi i primena, Službeni glasnik, 2005.

4. Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.

5. www.gametheory.net

Broj časova aktivne nastave

 

Predavanja: Vežbe: Kreativne radionice:
30 15 15

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima.

Vežbe bazirane na ilustrativnim i realnim primerima.

Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva, eksperimentalne igre i simulaciju.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
Aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Praktična nastava 30
Prezentacija projekta 30

Novosti

17/01/2018

Detaljan raspored odbrane PZ iz OI1 za 18.1. (sala 004) možete videti ovde.

16/01/2018

Ostvaren broj poena iz OI1 tokom semestra možete videti ovde. Uvid u broj poena tokom semestra će biti organizovan u sredu, 17.1.2018 god od 11:00 do 11:45 časova u kabinetu 309a.

29/12/2017

Preostale termine predaje i odbrane projektnih zadataka iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.