Osnove teorije igara

Studijski program: Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije

Vrsta i nivo studija: Naučno-stručni, Osnovne akademske studije

Nastavnici: Marija S. Kuzmanović, Biljana Panić, Milan M. Martić

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 4

Uslov: Nema

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama teorije igara i mogućnostima njihove primene u modeliranju i analazi strateških interakcija u kompleksnom i interaktivnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za strateško i analitičko razmišljanje i primenu koncepata teorije igara u modeliranju i rešavanju realnih problema iz prakse.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

P01-P02. Uvod i opšti principi: Predmet i cilj izučavanja teorije igara. Osnovni pojmovi teorije igara. Strateško razmišljanje. Razumevanje pravila igre. Racionalnost i zajedničko znanje. Pojam ekvilibrijuma.

P03-P06. Koncepti i tehnike: Igre sa simultanim potezima (statičke igre). Koncept dominacije. Mešovite strategije i nepredvidivost. Nešov ekvilibrijum. Igre sa sekvencijalnim potezima (dinamičke igre). Sekvencijalna racionalnost i povratna indukcija. Mešovite igre.

P07-P10. Opšte klase igara i strategija: Kooperativne i nekooperativne igre. Karakteristične igre. “Dilema zatvorenika” – rešavanje i primena. Strateška upotreba informacija. Starteški potezi, obavezivanje i kredibilitet.

P11-P15. Primene teorije igara: Primene u ekonomiji, marketingu, finansijama, informatici, političkim naukama. Vojne primene. Ostale primene.

Praktična nastava: Vežbe i kreativne radionice

Modeliranje strateških interakcija. Poslovne igre. Karakteristične igre: “dilema zatvorenika”, igra koordinacije, “bitka polova”, igra “kukavice”, igra “soko i golub”. Analogija karakterističnih igara sa realnim situacijama kroz primere. Metode i tehnike za određivanje strateškog ekvilibrijuma. Interpretacija strateškog ekvilibrijuma. Softver za rešavanje i simulaciju statičkih i dinamičkih igara. Studije slučaja: rat cenama, ulazak na tržište, strateško investiranje, pregovaranje, aukcije.

Literatura

1. Kuzmanović, M., Teorija Igara, FON, Beograd, 2017
2. Stojanović, B., Teorija igara – elementi i primena, Službeni glasnik, 2005.
3. Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.
4. Dixit A., and Nalebuff B., Thinking Strategically, Norton, New York, 1991
5. Materijal sa predavanja i vežbi; 6. www.gametheory.net

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: Vežbe: Kreativne radionice:
2 1 1

Metode izvođenja nastave

Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima.

Vežbe bazirane na ilustrativnim i realnim primerima.

Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva, eksperimentalne igre i simulaciju.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
Aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 usmeni ispit
kolokvijum-i
Prezentacija projekta 30

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.