Literatura:
Predviđanje (Predviđanje, Linereg)
Odlučivanje (Odlučivanje)
Višekriterijumska analiza (VKO1, VKO2)
Ispit:
Aktivnost na nastavi – do 10 poena
Studija slučaja – do 50 poena
Teorijski ispit – do 40 poena
Teorijski ispit (po jedno pitanje):
1. Predviđanje
2. Odlučivanje
3. Višekriterijumska analiza
Ispitna pitanja: Ispitnapitanja2015