Poslovna analitika (Business Analytics) je moderan termin i koncept kojim Američki instititut za operaciona istraživanja i nauku o menadžmentu (INFORMS – www.informs.org) i Evropska asocijacija društava za operaciona istraživanja (EURO www.euro-online.org) promovišu korišćenje metoda i tehnika menadžmenta i naprednih softverskih proizvoda u cilju povećanja efikasnosti upravljanja složenim organizacijama. Poslovna analitika (PA) obuhvata veštine, tehnologije, aplikacije i praksu neprekidnog iterativnog razmatranja, proučavanja i preispitivanja ostvarenih poslovnih rezultata da bi se kontinuirano obavljalo i poboljšavalo poslovno planiranje i odlučivanje. PA je stalna praksa velikog broja uspešnih organizacija u različitim oblastima: marketing i prodaja, upravljanje maloprodajom u lancima snabdevanja, finansijske usluge, upravljanje finansijskim i kreditnim rizicima, otkrivanje ponašanja potrošača, otkrivanje prevara i zloupotreba, dinamička politika cena, telekomunikacije, transport itd.
PA se velikim delom preklapa sa poslovnim obaveštavanjem, (Business Inteligence) pri čemu se intenzivno koriste metode statistike, računarskih nauka, veštačke inteligencije i nauke o menadžmentu (operacionih istraživanja). Naglasak se sa obaveštavanja postepeno proširuje na generisanje mogućih odluka i izbor najbolje od njih. Namera je da se donosiocu odluke pomogne u dolaženju do odgovora na pitanja kao što su: zašto se nešto desilo (opisujuća analitika), šta se može desiti (predviđajuća analitika), šta bi bilo ako bi se nastavili postojeći trendovi (simulacija), i šta je najbolje preduzeti (optimizacija) da bi budućnost bila onakva kakva se želi. Na taj način PA je logički i naučni pristup rešavanju praktičnih poslovnih problema korišćenjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda.
Pri razvoju studijskog programa PA pošlo se od preporuka INFORMS-a da poslovni analitičari, kao profesija koja se sve više traži, treba da imaju veštine i znanja kojima će obavljati sledeće zadatke u procesima odlučivanja:
  • Razumeti poslovni problem i utvrditi da li je on pogodan za analitičko rešavanje
  • Efektivno raditi sa podacima da bi se pomoglo u otkrivanju potencijalnih odnosa koji dovode do poboljšanja
  • Identifikovati i izabrati potencijalne pristupe za rešavanje poslovnog problema
  • Identifikovati i razviti efektivne modele koji će pomoći da se reši poslovni problem
  • Staviti izabrani model u rad u realnom okruženju
  • Upravljati životnim ciklusom modela da bi se u toku vremena ocenjivala njegova poslovna korist