Ispitna pitanja iz predmeta Analiza pouzdanosti i rizika:

 • 1. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti
 • 2. Serijski i paralelni sistemi (RDB i strukturna funkcija)
 • 3. Teorema dekompozicije binarnih funkcija
 • 4. Putevi i preseci
 • 5. MTTF, MTBF
 • 6. Blok dijagrami pouzdanosti
 • 7. Funkcije pouzdanosti komponente. Funkcije pouzdanosti sistema
 • 8. Funkcija intenziteta otkaza (KADA)
 • 9. Eksponencijalna raspodela: funkcija gustine, funkcija raspodele, matematičko očekivanje i varijansa
 • 10. Svojstva eksponencijalne raspodele
 • 11. Vejbulova raspodela u analizi pouzdanosti
 • 12. Procesi rađanja i umiranja
 • 13. Pogodnost za održavanje (MTTR)
 • 14. Raspoloživost
 • 15. Ljudska greška
 • 16. Definicija rizika. Izvori rizika i elementi modela za analizu rizika
 • 17. Definicija rizika. Navesti i objasniti ciljeve upravljanja rizikom
 • 18. Definicija rizika. Faze upravljanja i rizik
 • 19. Definicija rizika. Mere rizika i odnos donosioca odluke prema riziku
 • 20. Hazop metoda. Identifikacija rizika pomoću HAZOP metode
 • 21. Matrica rizika
 • 22. Analiza načina i efekata otkaza (FMEA)
 • 23. Analiza stabla neispravnosti (ASN). Osnovni pojmovi i koraci. Kvalitativna ASN
 • 24. Analiza stabla neispravnosti (ASN). Osnovni pojmovi i koraci. Kvantitativna ASN
 • 25. Analiza stabla događaja