Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminu laboratorijskih vežbi čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može braniti u toku semestra zaključno sa početkom januarskog ispitnog roka. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita. Studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću i koleginici Andrijani Bačević u izradi PZ u terminu konsultacija ili u sali računskog centra u sledećim terminima:
Dan Vreme Grupa Sala RC
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
Detaljan raspored lab vežbi po grupama možete videti ovde.
Formu projektnog zadatka možete videti ovde.
Projektni zadatak predstavlja postavku zadatka sa dimenzijama problema i oblasti primene. Zadatke je potrebno rešiti na računaru korišćenjem bilo kog dostupnog softvera za optimizaciju. Zadatak treba da ilustruje primenu linearnog programiranja u rešavanju određenog praktičnog problema. Potrebno je odrediti optimalno rešenje, a nakon toga izvršiti šta-ako analizu na osnovu zahteva iz projektnog zadatka. Potrebno je napisati uporednu analizu oba scenarija. Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analizu rezultata i preporuke
  • prilog (konkretan matematički model problema koji je student formulisao i izveštaji dobijeni iz softvera).
Maksimalan broj poena za projektni zadatak je 14 poena.

Za rešavanje zadataka, student može da izabere bilo koji softver za rešavanje problema optimizacije. U Laboratoriji se može dobiti podrška za programe: MS EXCEL, LINDO i LINGO.
Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja u zaglavlju treba otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

Primer zadatka u excelu možete preuzeti (ovde).