17/07/2020

Rezultati usmenog ispita iz OI2 – jul 2020

Rezultate usmenog ispita iz OI2 u julskom ispitnom roku možete videti ovde. Studenti koji su položili ispit i slažu se sa predloženom ocenom, moraju dati saglasnost […]
16/07/2020

Raspored polaganja usmenog ispita iz OI2 – jul 2020

Raspored polaganja usmenog ispita iz OI2 možete videti ovde. Uputstva za usmeni deo ispita: Na ispit dolazite ispred sale u koju ste raspoređenji 5 minuta pre […]