Prijava za polaganje usmenog ispita iz Operacionih istraživanja 1

Rezultati OI1 – julski ispitni rok
14/07/2020
Raspored polaganja usmenog ispita iz OI2 – jul 2020
16/07/2020

Prijava za polaganje usmenog ispita iz Operacionih istraživanja 1

Zbog specifičnih uslova vezanih za epidemiju, neophodno je da se prijavite za polaganje usmenog ispita iz OI1.

PRIJAVA
Dozvoljen je samo jedan odgovor po studentu. Molimo vas da pošaljete odgovor (Submit) kada budete sigurni da želite da izađete na usmeni deo ispita u julskom ispitnom roku. Rok za prijavu je petak 17.07. do 23:45.