Raspored polaganja i uputstvo za usmeni deo ispita iz Operacionih istraživanja 1 – jul 2020

Rezultati usmenog ispita iz OI2 – jul 2020
17/07/2020
Rezultati usmenog ispita iz OI1 – jul 2020
19/07/2020

Raspored polaganja i uputstvo za usmeni deo ispita iz Operacionih istraživanja 1 – jul 2020

Raspored polaganja usmenog ispita iz OI1 možete videti ovde.

Uputstva za usmeni deo ispita iz Operacionih istraživanja 1:

1. Na ispit dolazite ispred sale u koju ste raspoređenji 5 minuta pre zakazanog termina.
2. Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.
3. Ispit se radi pismeno:

  • 60 minuta – 4 pitanja,
  • 30 minuta – 2 pitanja.

4. Preporuka za pisanje odgovora na postavljena pitanja:

  • Potrebno je odgovoriti na svako pitanje.
  • Na pitanja odgovarati direktno (odgovor ne mora da bude preopširan).
  • Potrebno je obrazložiti sve uvedene oznake, funkcije i ograničenja koja se koriste pri odgovaranju na postavljena pitanja.

5. Rezultati usmenog dela ispita će biti objavljeni istog dana i biće omogućen uvid u radove preko Teams-a. Mole se studenti da zapamte redni broj grupe pitanja na koja su odgovarali.

Upis ocena

  1. Zbirni rezultati ispita iz OI1 sa predlogom ocena biće objavljeni na sajtu LABOI.
  2. Na sajtu LABOI biće postavljen upitnik po kom je neophodno da se studenti izjasne ukoliko žele da se ocena bude potvrđena i uneta u bazu.
  3. Studenti koji su položili ceo ispit i zadovoljni su predloženom ocenom ne treba da dolaze na upis ocena već samo da potvrde da se slažu sa predlogom. Još jednom napominjemo da ćemo kreirati formu na kojoj možete da potvrdite vašu ocenu. Upis ocena u indeks se neće obavljati u ovom ispitnom roku.

LABOI