Raspored polaganja usmenog ispita iz OI1 – oktobar2
27/09/2020
Rezultati usmenog ispita iz OI1 – oktobar2 2020
28/09/2020

Raspored polaganja usmenog ispita iz OI2 – oktobar 2

Raspored polaganja usmenog ispita iz OI2 možete videti ovde.

Uputstva za usmeni deo ispita:

  1. Na ispit dolazite ispred sale u koju ste raspoređenji 5 minuta pre zakazanog termina.
  2. Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.
  3. Ispit se radi pismeno:

60 minuta – 1. i 2. deo,
30 minuta – 1. ili 2. deo.

  1. Na usmenom ispitu se odgovara na 10 pitanja otvorenog tipa (5 iz prvog dela i 5 iz drugog dela). Svako pitanje nosi po 4 poena. Pitanja predstavljaju delove ispitnih pitanja.
  2. Potrebno je ostvariti najmanje 7 poena iz prvog odnosno drugog dela.
  3. Preporuka za pisanje odgovora na postavljena pitanja:

Na pitanja odgovarati direktno (odgovor ne treba da bude preopširan).
Potrebno je obrazložiti sve uvedene oznake, funkcije i ograničenja koja se koriste pri odgovaranju na postavljena pitanja.

Uvid u radove biće omogućen preko Teams-a. Mole se studenti da zapamte grupu pitanja na koja su odgovarali.

Upis ocena

 1. Zbirni rezultati ispita iz OI2 sa predlogom ocena biće objavljeni na sajtu LABOI.
 2. Na Teams-u kao i na sajtu će biti postavljen upitnik na kom je neophodno da se studenti izjasne ukoliko su saglasni i žele da im se ocena unese u bazu i na studentski nalog (sistem). 
 3. Studenti koji su položili ceo ispit i zadovoljni su predloženom ocenom ne treba da dolaze na upis ocena već samo da potvrde da se slažu sa predlogom. Upis ocena u indeks se neće obavljati u ovom ispitnom roku.