Odbrane PZ OI2 (radovi predati do 10.6.2021)
13/06/2021
Rezultati ispita OI2 – jun 2021.
15/06/2021

Rezultati ispita iz OI1 – jun 2021

Rezultate pismenog i usmenog ispita iz OI1 moežete videti ovde.

Uvid u radove:

Pismeni deo: Javite se koleginici Mileni Popović na teamsu danas do kraja dana.

Usmeni deo: Javite se prof. Dragani Makajić Nikolić na teamsu danas do kraja dana.