Studenti o nama

 • Program sam upisala vođena činjenicom da u svetu prepunom raznih podataka i informacija uspevaju samo oni koji znaju te informacije da povežu, kritički analiziraju i iz njih izvedu zaključke. Ovaj master program je odlična prilika za sticanje i unapređenje znanja o kvantitativnim metodama, osnovnim i naprednim statističkim analizama; odlična prilika da se izdvojimo iz mase i postanemo konkurentniji kako na tržištu naše zemlje, tako i u svetu. Nakon završenog programa, mladi imaju otvorena vrata u mnogobrojnim internacionalnim kompanijama i raznim sektorima, zahvaljujući CV-u koji je obogaćen znanjima iz oblasti analize podataka i statističkim paketima SPSS, R, RStudio, Eviews, Clementine. Takođe, tokom izrade master rada sam stekla korisna znanja o načinu pisanja naučnog rada kroz saradnju sa mentorom koji nesebično deli svoja znanja, iskustva i nove ideje sa studentima, i koji je 24/7 dostupan za konstruktivne sugestije i feedback.
  Maja Hadžiahmetović
  Nimble software systems Inc.
 • Nakon završenih osnovnih studija Operacionog menadžmenta i jako dobre saradnje sa katedrom za OI tokom izrade diplomskog rada odlučila sam se da upišem smer OIRS (sadašnja Poslovna analitika). Master studije sam upisala 2012.g, a završila godinu dana kasnije. Moj fokus je bio proširivanje znanja iz Operacionih istraživanja, jer mi je to i bio jedan od najzanimljivijih predmeta tokom studija. Pošto sam se ujedno i zaposlila, organizacija predavanja i ispita je bila odlična i stizala sam sve da uskladim, a profesori su uvek bili spremni za saradnju i dogovor. Tokom izrade master rada, rad sa mentorom je bio i više nego dobar. Bile smo u stalnoj komunikaciji i s obzirom da sam izabrala realan optimizacioni problem kao temu, maksimalno mi je pomogla da se snađem i zavšim rad na vreme. Od 2012.g radim u Naftnoj industiji Srbije kao Saradnik za optmizaciju i planiranje. Uprkos specifičnosti posla, znanja stečena na masteru mi pomažu da bolje razumem rad softvera u kojem radim, a koji je zasnovan na različitim metodama optimizacije.
  Jelena Golubović
  NIS Gazprom Neft
 • Odmah posle izučavanja Operacionih istraživanja 1, a kasnije Operacionih istraživanja 2, formirala mi se jasna slika oko upisa mastera. Poslovnu analitiku sam upisala, pre svega, jer je ono što se izučava na ovom smeru predmet mog interesovanja. Pored toga, na smeru se mogu steći praktična znanja. Svidela su mi se primenljivost oblasti koje se obrađuju, posvećenost profesora, posvećivanje pažnje izradi projekata. Ispiti su koncipirani tako da ima jako malo teorije, a što više rešavanja studija, projekata, koji omogućavaju da se stekne iskustvo. Često je sam ispit formalnost, dok veliki uticaj na formuranje ocene ima učešće na predavanjima i konsultacije. Za dobar lični i profesionalni razvoj, potrebna je i velika posvećenost mentora. To je ono na šta će svaki student ovog smera naići. Naime, svi profesori su spremni da odvoje svoje vreme kako bi razjasnili nejasnoće i dali svoje sugestije za rad studenata Potreba za znanjima koja se steknu na smeru Poslovna analitika javlja se svakodnevno. Gotovo da ne postoji testiranje koje ne obuhvata neku od oblasti koja se baš ovde izučava.
  Kristina Pajić
 • Osnovne studije sam završio na FON-u, smer menadžment i organizacija a modul menadžment, generacija 2010. Master na smeru poslovna analitika upisujem odmah po završetku osnovnih studija, 2014. godine. Smer poslovna analitika sam izabrao iz 2 razloga: Tematika me je jako zainteresovala za vreme osnovnih studija, većina izbornih predmeta mi je bila vezana za statistiku, verovatnoću, simulacije, operaciona istaživanja i poslovnu inteligenciju; U momentu upisivanja master studija radio sam kao podrška prodaji (analiza i planiranje prodaje i zaliha). Na programu mi se jako dopala usmerenost na praktičan deo nastave na računaru i rešavanje problema iz realnih sistema i situacija. Od programa sam dobio upravo ono što sam i očekivao, a to je unapređenje mojih znanja i veština u poslu kojim se bavim. Ono što mi se takođe dopalo je širok spektar izbornih predmeta. Većina ispita se ogleda u rešavanju realnog problema i njegova prezentacija profesorima, vrlo slično svakodnevnim izazovima i zadacima zaposlenih u velikim sistemima koji dobiju zadatak, a svoje rešenje treba da prezentuju osobi iz top menadžmenta. Iskustva tokom rada sa mentorom su pozitivna, profesorka je uvek imala vremena za mene i moj master rad i puno mi pomogla. I pored punog radnog vremena, uspešno sam završio studije u roku. Tema mog master rada je bila analiza i rešenje jednog realnog problema iz kompanije u kojoj sam radio, a rešenje je moglo nesmetano da se primenjuje i bude implementirano kao alat. Uveren sam da su znanja stečena na poslovnoj analitici izuzetno bitna, kako za početne poslove i prakse, gde je jako bitno dobro baratanje excel-om, pa do mnogo ozbiljnijih i kompleksnijih poslova, jer svaka dobra menadžerska odluka mora biti zasnovana na analizi, o kojoj god oblasti da je reč. Trenutno radim u veoma uspešnoj i inovativnoj kompaniji Würth, gde svakodnevno imam priliku da svoje već stečeno znanje implementiram, ali i da ga usavršavam i jako sam zadovoljan zbog toga.
  Nikola Bartulović
  Würth d.o.o. Beograd
 • Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: fleksibilnost i mogućnost da se radi dok se studira, učenje samo bitnih korisnih stvari, rad kroz studije slučajeva nema teroije i gubljenje vremena na nebitnim stvarima, veliki izbor izbornih predmeta. Iskustva sa ispita su jako pozitivna... genralno nisam ni imala osećaj da je ispit, jer je atmosfera bila jako lagodna i sve je usmereno ka dobrovoljnom učenju i ogromnoj pomoći i podršci svih profesora da se savalada gradivo i materija koja baš studenta i interesuju. Sve pohvale za svog mentora, toliko strpljenja i izdovojenog vremena mnogo je značilo pogotovo što sam ja radila i genralno jako malo vremena imala da dolazim na faks. Znanja su mi jako pomogla, većinu stvari koristim i sad tokom rada (iako sam u marketing odeljenju), jedina preporuka jeste da se excel bas bas usavrsi i izdvji kako neki vid zasebnog predmeta ili slicno... Pivot tabele, rad sa ogrrrromnim količinama podataka, sve finese prilikom filtriranja i sortiranja baš zato što su orgromne baze, i slično je sitnica koja se manje provlačila kroz master a meni je značajno trebala na poslu.
  Marija Bešević
 • Tokom osnovnih studija sam se upoznao sa predmetima Operaciona istraživanja (1 i 2) i Statistika koji su pružali rešenje na tražene probleme koristeći matematičke modele, heuristiku i pretpostavke. Na programu mi se svidela primenljivost rešenja za mnoge situacije koje smo dobijali iz realnih primera. Mogućnosti za učenje su bile neograničene imajući u vidu interakciju sa predavačima i odabir tema koje su bile obrađivane. Ispiti su najbolji kada ih položite prikupljanjem poena predispitnim obavezama. Svaki rad, istraživanje, domaći ili aktivnost su donosili poene i samim tim, ispiti se polože i "pre roka". Upravo tako položeniti predmeti su i stvarno naučeni predmeti jer ste do tada rešili nekoliko realnih situacija, zadataka i interesovali se za dimenzije postavljenog problema. Sa mnogim mentorima sa kojima ćete raditi ste se već susreli prilikom osnovnih studija. Lično sam imao sreće da za mentora imam profesorku koja mi je za odabranu temu, ukazala na značaj rada i izbora teme i pokazala metodologiju rada koju do sada nisam imao prilike da naučim. Tema master rada se ticala rešenja problema u kompaniji u kojoj sam radio. Problem koji niko nije mogao da reši a ticao se planiranja i alokacije resursa je kompletno obrađen u master radu i nakon toga je pokazao da je problem rešiv, samo se nije pristupalo sa adekvatnim pretpostavkama i pravim matematičkim modelom. Ovaj rad služi kao osnova za dalje istraživanje i unapređenje rešenja na svim nivoima. Trenutno radim u kompaniji City Facility i prilikom statističke obrade podataka koristim znanja stečena na masteru.
  Vojin Pušica
 • Upisala sam master Poslovna analitika 2014/15 godine, i završila u roku. Te godine je to bio nov smer, sa jako interesantnom ponudom ispita u okviru programa. Nastava jako dinamična, nimalo dosadna, praktična i sa mogućnošću završavanja ispitnih obaveza pre samog ispita kroz istraživačke radove, prisustvo, i slično, gde imate mogućnost da u bilo kom trenutku zatražite i dobijete pomoć nastavnog osoblja. Takođe, prilikom izbora teme i same izrade master rada maksimalna predusretljivost mentora i njegovih saradnika je nešto što bih istakla i maksimalno pohvalila. Smer je jako praktičan, pruža savremena i primenljiva znanja, zaista možete jako mnogo naučiti. Kada bih ponovo upisivala master, definitivno bih ponovila odluku.
  Marija Milovanović