Studijski program: Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije
Vrsta i nivo studija: Naučno-stručni, Osnovne akademske studije
Nastavnici: Marija S. Kuzmanović, Biljana Panić, Milan M. Martić
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Nema
Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama teorije igara i mogućnostima njihove primene u modeliranju i analazi strateških interakcija u kompleksnom i interaktivnom poslovnom okruženju.
Ishod predmeta
Osposobljenost studenata za strateško i analitičko razmišljanje i primenu koncepata teorije igara u modeliranju i rešavanju realnih problema iz prakse.
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • P01-P02. Uvod i opšti principi: Predmet i cilj izučavanja teorije igara. Osnovni pojmovi teorije igara. Strateško razmišljanje. Razumevanje pravila igre. Racionalnost i zajedničko znanje. Pojam ekvilibrijuma.
 • P03-P06. Koncepti i tehnike: Igre sa simultanim potezima (statičke igre). Koncept dominacije. Mešovite strategije i nepredvidivost. Nešov ekvilibrijum. Igre sa sekvencijalnim potezima (dinamičke igre). Sekvencijalna racionalnost i povratna indukcija. Mešovite igre.
 • P07-P10. Opšte klase igara i strategija: Kooperativne i nekooperativne igre. Karakteristične igre. "Dilema zatvorenika" - rešavanje i primena. Strateška upotreba informacija. Starteški potezi, obavezivanje i kredibilitet.
 • P11-P15. Primene teorije igara: Primene u ekonomiji, marketingu, finansijama, informatici, političkim naukama. Vojne primene. Ostale primene.

Praktična nastava: Vežbe i kreativne radionice

 • Modeliranje strateških interakcija.
 • Poslovne igre.
 • Karakteristične igre: "dilema zatvorenika", igra koordinacije, "bitka polova", igra "kukavice", igra "soko i golub".
 • Analogija karakterističnih igara sa realnim situacijama kroz primere.
 • Metode i tehnike za određivanje strateškog ekvilibrijuma.
 • Interpretacija strateškog ekvilibrijuma.
 • Softver za rešavanje i simulaciju statičkih i dinamičkih igara.
 • Studije slučaja: rat cenama, ulazak na tržište, strateško investiranje, pregovaranje, aukcije.
Literatura
1. Kuzmanović, M., Teorija Igara, FON, Beograd, 2017.
2. Stojanović, B., Teorija igara - elementi i primena, Službeni glasnik, 2005.
3. Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.
4. Dixit A., and Nalebuff B., Thinking Strategically, Norton, New York, 1991.
5. Materijal sa predavanja i vežbi;
6. www.gametheory.net
Broj časova aktivne nastave
Predavanja: Vežbe: Kreativne radionice:
2 1 1

Metode izvođenja nastave
Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima.
Vežbe bazirane na ilustrativnim i realnim primerima.
Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva, eksperimentalne igre i simulaciju.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 usmeni ispit
kolokvijum-i
Prezentacija projekta 30

05/03/2020

Osnove teorije igara – Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta OTI biće održan u petak 20.3.2020. godine po rasporedu koji će naknadno biti objavljen, a u terminima od 8.15 do 12h
05/03/2020

Osnove teorije igara – Prvi online Test

Prvi online Test biće dostupan od subote 7.3.2020. u 16h do nedelje 8.3.2020 u 18h. Link na Test 1 biće poslat svim studentima na mejl